2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

A. Zamestnanci (predvyplnené vyhlásenie editovatelné PDF)

1. Žilinský športový klub (ZŠK.pdf)

2. Slovenský lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých (SLZZP.pdf

  1. 3.Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča (ŠKTPŠ.pdf)

Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)


B. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

1) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo

2) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)


C. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

1) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

2) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)


D. Právnické osoby prostredníctvom

  1. 1)daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)


NÁVOD NA VYPLNENIE  VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE  (NAVOD.jpeg)